Blockchain Cryptaur được xây trên dạng blockchain nào? Tại sao nền tảng không có trên github? Tôi có thể sử dụng trình duyệt nào để theo dõi các giao dịch trên blockchain Cryptaur?

Cryptaur Blockchain hoàn toàn là phát triển của chúng tôi. Dự án đã có trên github trong hơn một năm, nhưng sau đó thông tin cùng với dữ liệu của trình duyệt, đã bị tội phạm mạng sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công từ hacker. Để tăng cường bảo mật cho hệ thống, các nguồn và trình duyệt đã được ẩn khỏi quyền truy cập công khai. Chúng tôi hiện đang làm việc với các kiểm toán viên bên ngoài, những người đang xem xét tính bảo mật của hệ thống mà chúng tôi đã phát triển và sau khi hoàn thành công việc này, mã nguồn sẽ được mở trở lại.