Archives: FAQ VN

FAQ

LIXI sẽ có thể được chuyển ra ngoài như thế nào?

Đồng LIXI mới được lên kế hoạch chỉ áp dụng lưu hành trong nền tảng CPT Point, tuy nhiên, chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo tính thanh khoản của nó và khả năng chuyển nó thành tài sản có thể chuyển đổi dựa trên các nguồn lực bên ngoà

Blockchain Cryptaur được xây trên dạng blockchain nào? Tại sao nền tảng không có trên github? Tôi có thể sử dụng trình duyệt nào để theo dõi các giao dịch trên blockchain Cryptaur?

Cryptaur Blockchain hoàn toàn là phát triển của chúng tôi. Dự án đã có trên github trong hơn một năm, nhưng sau đó thông tin cùng với dữ liệu của trình duyệt, đã bị tội phạm mạng sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công từ hacker. Để tăng cường bảo mật cho hệ …

Blockchain Cryptaur được xây trên dạng blockchain nào? Tại sao nền tảng không có trên github? Tôi có thể sử dụng trình duyệt nào để theo dõi các giao dịch trên blockchain Cryptaur? Read More »

LIXI sẽ có sự phân phối token như thế nào?

Việc chuyển đổi CPT sang LIXI sẽ không dẫn đến việc phân phối lại token — người sở hữu CPT và đổi chúng lấy LIXI sẽ sở hữu cùng một số lượng token LIXI mới, người không thực hiện chuyển đổi vẫn sẽ là chủ sở hữu của token CPT.