Archives: FAQ VN

FAQ

Nếu tôi đổi CPT sang LIXI, nhưng các mã token của tôi hiện được lưu trữ trong ví bên ngoài MyEtherumWalet, thì tôi có thể đổi bằng cách nào?

Việc quy đổi CPT sang LIXI sẽ được thực hiện trong tài khoản cá nhân Cryptaur. Vậy nên, bạn cần phải chuyển …

Nếu tôi đổi CPT sang LIXI, nhưng các mã token của tôi hiện được lưu trữ trong ví bên ngoài MyEtherumWalet, thì tôi có thể đổi bằng cách nào?

Blockchain Cryptaur được xây trên dạng blockchain nào? Tại sao nền tảng không có trên github? Tôi có thể sử dụng trình duyệt nào để theo dõi các giao dịch trên blockchain Cryptaur?

Cryptaur Blockchain hoàn toàn là phát triển của chúng tôi. Dự án đã có trên github trong hơn một năm, nhưng sau …

Blockchain Cryptaur được xây trên dạng blockchain nào? Tại sao nền tảng không có trên github? Tôi có thể sử dụng trình duyệt nào để theo dõi các giao dịch trên blockchain Cryptaur?