Tầm nhìn về tương lai của nền tảng: Cryptaur Coolbook

Hôm nay sẽ là ngày diễn ra một sự kiện lớn trong cuộc đời dự án của chúng ta. Tài liệu Cryptaur Coolbook đã được công bố, đây sẽ là hệ thống tài liệu phác thảo tầm nhìn của chúng tôi về phát triển của dự án trong tương lai.    Để chuẩn bị cho …

Tầm nhìn về tương lai của nền tảng: Cryptaur Coolbook Read More »